Education Finance

Du học dễ dàng

Hơn 70% sinh viên phải gác lại ước mơ du học do thiếu hụt tài chính & rào cản ngoại ngữ

Education Finance hỗ trợ học sinh & phụ huynh
lên kế hoạch học tập và tài chính ngay từ sớm.

Lựa chọn chương trình

Lộ trình cất cánh du học

Tiếng Anh du học

Lựa chọn chương trình ngoại ngữ phù hợp với mục tiêu du học từ THPT

Du học Đại học (Cử nhân)

Các trường đại học nổi tiếng tại
Úc, Anh, New Zealand, Ireland

Du học Cao học (Thạc sĩ)

Các trường đại học nổi tiếng tại
Úc, Anh, New Zealand, Ireland

Chương trình học bổng và trả góp

Học bổng $5000

Cử nhân quản trị kinh doanh Western Sydney

Học bổng $5000

Cử nhân quản trị kinh doanh Western Sydney

Trường đại học và ngân hàng đối tác